Ποιοι είμαστε

Η εταιρεία μας

Το ektirio είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας Μηχανικών με εμπειρία αρκετών ετών τόσο στον Ελληνικό όσο και στο διεθνή χώρο σε επίπεδο τεχνικών - οικονομικών μελετών καθώς και σε διάφορα έργα ενεργειακών κατασκευών. Από το 2006 μέχρι και σήμερα έχουν υλοποιηθεί έργα και μελέτες σε διάφορους κλάδους - τομείς όπως:

 • Πολεοδομικές Μελέτες (έλεγχος ρυμοτομικών, πράξεις εφαρμογής, μελέτες δήμων, κλπ)
 • Αρχιτεκτονικές (Οικοδομικές Άδειες, Άδειες Λειτουργίας, Ανακαινίσεις, κλπ)
 • Ενεργειακές (Μελέτες Φωτοβολταϊκών, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων, Φυσικό Αέριο, Εναλλακτική Θέρμανση, κλπ)
 • Στατικές (Στατική Επάρκεια Κτιρίων)
 • Περιβαλλοντικές (ΜΠΕ, ΠΕ)
 • Οικονομοτεχνικές (ΕΣΠΑ, B. PLAN, Τεχνικά Δελτία, κλπ)

Όλα τα έργα έχουν ως αναπόσπαστο τμήμα τους την μελέτη εφαρμογής καθώς και αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.
Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση του έργου σας, με υπευθυνότητα, απόλυτο επαγγελματισμό και σύμφωνα με τις οικονομικές απαιτήσεις της εποχής.

Οι Σύμβουλοι Μηχανικοί της εταιρείας μας αναλαμβάνουν την εύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων - επιδοτήσεων (από τον Ελληνικό και διεθνή χώρο) για την οικονομική υποστήριξη του έργου σας .
Το όραμά μας:
Η πρωτοπορία στο χώρο μας

Το όραμα του ektirio είναι η διαρκής προώθηση πρωτοποριακών και καινοτόμων υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και η δημιουργία νέων επενδυτικών ευκαιριών για τους πελάτες μας.

Η αποστολή μας:
H παροχή ολοκληρωμένων λύσεων

Αποστολή της εταιρείας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Το ektirio δίνει μεγάλη βαρύτητα στην καταγραφή και κατανόηση των αναγκών των πελατών του, στην προσφορά ολοκληρωμένων τεχνικών και λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών, στην τήρηση χρονικών και οικονομικών περιορισμών των έργων που αναλαμβάνει και στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ποιοτικών standards που η ίδια θέτει.

e-portal

Το e-portal αποτελεί μια καινοτόμο υπηρεσία για τους πελάτες μας. Μέσα από το e-portal μπορεί ο κάθε πελάτης μας να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης του έργου - μελέτη καθώς και να έχει άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία - σχέδια του έργου του.

Οργάνωση - Δομή

Η δομή της εταιρείας απαρτίζεται από Μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων με κοινό τους σημείο την υψηλή εξειδίκευση σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών - τεχνικών μελετών. Συγκριτικό πλεονέκτημα αποτελεί η γνώση - χρήση (υπέρ των πελατών) χρηματοδοτικών εργαλείων για την οικονομική ενίσχυση τόσο ιδιωτικών όσο και δημόσιων έργων.

Το υψηλό επίπεδο των στελεχών μας καθώς και οι εξειδικευμένες γνώσεις των τεχνιτών μας (ζητούμενο για την σωστή εφαρμογή των μελετών) μας καθιστούν ικανούς για να αναλάβουμε και να διεκπεραιώσουμε έργα υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών στο μικρότερο δυνατό χρόνο.

Η δομή της εταιρείας περιλαμβάνει Επιστήμονες Μηχανικούς, Τεχνολόγους Μηχανικούς, εργοδηγούς και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων καθώς και πλήθος εξωτερικών συνεργατών με πείρα, τεχνογνωσία και συνέπεια για την άμεση επίλυση και αντιμετώπιση οποιουδήποτε τεχνικού προβλήματος.

Δραστηριότητα

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα, στους παρακάτω τομείς:

1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

 • 1.1. Μελέτες Αυθαιρέτων – Ηλεκτρονική Ταυτότητα
  Οι παραπάνω μελέτες αποτελούν το μεγάλο «αγκάθι» της πολεοδομικής νομοθεσίας. Η σωστή αντιμετώπιση κάθε αυθαιρέτου, η σωστή καταγραφή και καταχώρηση οδηγούν στην αποφυγή προβλημάτων και στη πλήρη καταγραφή των τεχνικών στοιχείων του ακινήτου
 • 1.2. Άδειες
  1.2.1. Οικοδομικές άδειες (Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, κλπ)
  1.2.2. Λειτουργίας Καταστημάτων σύμφωνα με τις νέες οδηγίες
  1.2.3. Άδεια Ευκτήριων Οίκων σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο
  1.2.4. 48ωρη Άδεια
  1.2.5. Άδεια Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 • 1.3. Ενεργειακές Υπηρεσίες (ενεργειακές επιθεωρήσεις, προτάσεις εξοικονόμησης ενεργειακής κατανάλωσης στον κτιριακό τομέα)
 • 1.4. Τεχνική υποστήριξη Εκθέσεων & Συνεδρίων

2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (Project Management) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

 • 2.1. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή (turn-key solutions):
  2.1.1. Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  2.1.2. Φωτοβολταϊκών Πάρκων - Οικιακών αυτόνομων Συστημάτων

Όλα τα έργα της εταιρείας πιστοποιούνται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

newspaper templates - theme rewards