Υπηρεσίες

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

Πρόκειται για την υποχρεωτική συγκέντρωση των βασικών στοιχείων κάθε κτιρίου με σκοπό τη δημιουργία μοναδικής ταυτότητας ID.

Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Ο νέος νόμος των αυθαιρέτων (4178/2013) δίνει την δυνατότητα της μόνιμης νομιμοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων και χρήσεων.

Ενεργειακά

Πιστοποιήστε ενεργειακά την κατοικία σας, τοποθετήστε συστήματα αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας και μειώστε σημαντικά τα λειτουργικά σας κόστη.

Επιδοτήσεις - ΕΣΠΑ

Οι ευρωπαϊκές χρηματοδoτήσεις σας βοηθούν να αντλήσετε σημαντικά κεφάλαια για την επιχείρησή σας καθώς και οφέλη συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο.

Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων

Οι μηχανικοί σύβουλοι του ektirio αναλαμβάνουν δωρεάν να εκτιμήσουν την κατάσταση (Αστέρια/Κλειδιά) του καταλύματός σας (Ξενοδοχείο/Δωμάτια) καθώς και το κόστος που θα απαιτηθεί για την μετάβαση σε μεγαλύτερη κατηγορία.

Άδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας λειτουργίας (ή τροποποίησης) για κάθε είδος επιχείρησης - καταστήματος (υγειονομικού ενδιαφέροντος) καθώς και αδειών ευκτήριου οίκου, σύμφωνα με το πολεοδομικό και υγειονομικό κανονισμό.

newspaper templates - theme rewards